Artiklar

Är du nyfiken på PUMT och Mental Träning?

Är du nyfiken på PUMT och Mental Träning?

Är du nyfiken på och vill veta mer om PUMT och Mental Träning? Se och hör Lars-Eric berätta om utbildningen PUMT – Personlig Utveckling genom Mental Träning. En distansutbildning som hjälpt mer än 5000 svenskar till ett bättre liv.  

Läs mer
Lic. Mentala Tränaren Eva Berlander möter Lars-Eric Uneståhl

Lic. Mentala Tränaren Eva Berlander möter Lars-Eric Uneståhl

I detta avsnitt får du höra Eva Berlander möta psykolog och fil dr i psykologi Lars-Eric Uneståhl som grundade den mentala träningen. De befinner sig på Bokmässan i Göteborg, 2017. Eva utbildade sig till mental tränare 1989 och det förändrade hennes sätt att arbeta som terapeut och hennes liv i stort. Som terapeut var hon…

Läs mer
Det inre mentala rummet, vad är medvetande?

Det inre mentala rummet, vad är medvetande?

Finns det någon koppling mellan medvetande, prestation och flyt? Kan man träna medvetandet, det mentala, på samma sätt som man tränar kondition, styrka och teknik?Om så – hur kan vi göra det? Det var frågor LARS-ERIC UNESTÅHL, fil dr i psykologi grundare av Skandinaviska Ledarhögskolan sig redan på 1960-talet. Här berättar han om sin forskning. Artikel av…

Läs mer
3L – Livslångt lärande. Artikel av Lars-Eric Uneståhl

3L – Livslångt lärande. Artikel av Lars-Eric Uneståhl

När LARS-ERIC UNESTÅHL startade Skandinaviska Ledarhögskolan och dess internationella del, Scandinavian International University 1990, gjorde han det med utgångspunkt i LIVSLÅNGT LÄRANDE – 3 L. Utbildningarna skulle vara tätt sammankopplade till livet, till de färdigheter och den kompetens man behöver för att möta olika livssituationer LARS-ERIC UNESTÅHL, pionjär inom mental träning i Sverige, fil dr…

Läs mer
Hur kan jag bli frisk?

Hur kan jag bli frisk?

Många av de som lider av IBS söker till slut alternativa vägar för att bli hjälpta, och den senaste tiden har jag fått många samtal från personer som lider av sjukdomen och som vill komma till mig för att få hjälp. Jag tror att det kanske kan vara intressant för fler att ta del av…

Läs mer
Språkets betydelse

Språkets betydelse

Samarbetet mellan hjärnhalvorna och språkets betydelse för hur vi tolkar och skapar våra upplevelser. Det har skrivits mycket klokt och en del mindre klokt genom åren om vänster och höger hjärnhalva och om medvetande kontra det omedvetna. Ingen av oss är förstås enbart ”vänsterhjärnade” eller ”högerhjärnade”, vi använder alla hela hjärnan hela tiden. Vi kan ha…

Läs mer
Stoppa Sötsuget med mental formlära

Stoppa Sötsuget med mental formlära

Sötsug börjar ofta i hjärnan och kan stoppas med psykologiska verktyg. Kolla hur du kan programmera om dig själv med cirkeln, triangeln och vågen – och hitta nya former av tröst och belöning. Känner du dig stressad och orolig? Trött och håglös? Eller kanske nedstämd och deppig? Då ligger det nära till hands att kicka…

Läs mer
Personlig Utveckling genom effektivt lärande

Personlig Utveckling genom effektivt lärande

Vad är då ”Effektivt lärande” eller ”Det ideala lärandet”? När man använder ord som idealt eller effektivt som beskrivning av en livsstil, en metod och ett handlingsmönster, så hänger dessa ord i luften om man inte först fastslagit målet eller målen för verksamheten. Mental Träning börjar därför alltid med ett målsättningsarbete där man först enas…

Läs mer
Mentala träningstips av Annelie Pompe

Mentala träningstips av Annelie Pompe

Annelie Pompe ger Mentala Träningstips vid träning.

Läs mer
Lars-Eric Uneståhl berättar om mental träning

Lars-Eric Uneståhl berättar om mental träning

Mental träning innebär att träna sina mentala processer, dvs tankar, inre bilder, attityder och känslor så att livet blir så bra som möjligt. MT ser livet som ett gör det själv projekt där vi lär oss att styra dessa mentala processer mot ett liv med stark livsglädje och hög livskvalitet. Hör och se Lars-Eric berätta…

Läs mer