Vad är Mental träning?

Mental träning är en systematiskt utarbetad, långsiktig och vetenskaplig träning av mentala processer. Målet är att genom träning kunna må och fungera bättre.

Grundläggande mental träning

består av avspänning och avspänd koncentration. Den ger en utomordentlig stressbuffert, inre balans och känsla av egenkontroll. I ett avspänt tillstånd är du mycket mottaglig för självpåverkan och nästa steg är att du redan i förväg gör dig en föreställning av hur du gör, känner och tänker när du når eller har nått ditt mål.

Målinriktad mental träning

innehåller förutom momenten avspänning och koncentration alltså även mentala föreställningar om egna meningsfulla mål. Det kan handla om allt ifrån enkla mentala förberedelser inför arbetsdagen till personliga livsmål.

När du visualiserar, det vill säga ser dig själv i olika situationer, ställer kropp och sinne in sig på att uppfylla det du föreställer dig. Eftersom nervsystemet har svårt att skilja på upplevelsen av en verklig situation och en situation du föreställer dig, kan du med visualisering mentalt förbereda kropp och sinne på ett lyckat genomförande av det du önskar. I hjärnan lagras på detta sätt minnen av framtiden.

Mental träning har visat sig vara ett kraftfullt verktyg i många olika sammanhang.

  • Du kan förbättra din självkänsla och intuitionen.
  • Med hjälp av mental träning kan du lära dig att påverka yttre och inre stress.
  • Du kan påverka dina prestationer och det går att påverka hälsan med tankens kraft.
  • Du kan öka din koncentration och förbättra minnet
  • Du kan ta tillvara och utveckla dina förmågor och talanger.

Mental träning kan vara ett verktyg inom stresshantering, teambuilding, ledarskapsutveckling eller att öka kreativitet och engagemanget.

Kvaliteten på våra tankar bestämmer kvaliteten på våra liv.

Vilka otroliga möjligheter det ger oss!

Det du tänker på, är det du riktar din uppmärksamhet mot, och på så vis skapar du mer av det. Vad du än riktar dina tankar mot så växer det till sig. Den mentala träningen ger dig verktyg att skapa din egen framtid – Låt den bli så bra som DU vill att den ska bli!