Utbildningar

Översikt Unestål Educations utbildningar inom Mental Träning

Våra utbildningsnivåer inom Mental TräningInom Unestål Education (Skandinaviska Ledarhögskolan) finns det tre utbildningsnivåer inom Mental Träning.

Tillsammans ger de tre stegen certifiering som Mental Coach.

PUMT och LMT är distansutbildningar där du studerar i egen takt.

Coachutbildningarna är liveutbildningar som ges av Skandinaviska Ledarhögskolan (SLH) i Örebro, Costa Rica, Thailand och på Mallorca. Du kan själv välja var du vill gå din coachutbildning.

 

Coachingutbildningar

Aktuella kursdatum för Coachingutbildningarna hittar du på
Unestål Educations hemsida www.unestaleducation.se.