Personlig Utveckling genom effektivt lärande

Vad är då ”Effektivt lärande” eller ”Det ideala lärandet”? När man använder ord som idealt eller effektivt som beskrivning av en livsstil, en metod och ett handlingsmönster, så hänger dessa ord i luften om man inte först fastslagit målet eller målen för verksamheten.

Mental Träning börjar därför alltid med ett målsättningsarbete där man först enas om mål och syfte – innan man börjar arbetet med att hitta de bästa vägarna och medlen för att nå dit. Vad är då målet för allt lärande? I gamla Högskolelagen fanns målet angivet för all utbildning oavsett vilket område utbildningen handlar om. Där stod det: ”All utbildning ska främja de studerandes personliga utveckling” (§ 2).

Artikel i Aktuell friskvård av Lars-Eric Uneståhl

Ladda ner dokument

Ämnen