Skolan

Personlig Utveckling genom effektivt lärande

Personlig Utveckling genom effektivt lärande

Vad är då ”Effektivt lärande” eller ”Det ideala lärandet”? När man använder ord som idealt eller effektivt som beskrivning av en livsstil, en metod och ett handlingsmönster, så hänger dessa ord i luften om man inte först fastslagit målet eller målen för verksamheten. Mental Träning börjar därför alltid med ett målsättningsarbete där man först enas…

Läs mer
Mental Träning & Framgångsfaktorer i skolan

Mental Träning & Framgångsfaktorer i skolan

Mental Träning & Framgångsfaktorer i ämnet idrott och hälsa i årskurs 9! En kvalitativ studie på en grundskola i en Stockholmsförort. Uppsats av Fredrik Furtenbach

Läs mer