Språkets betydelse

Samarbetet mellan hjärnhalvorna och språkets betydelse för hur vi tolkar och skapar våra upplevelser.

Det har skrivits mycket klokt och en del mindre klokt genom åren om vänster och höger hjärnhalva och om medvetande kontra det omedvetna. Ingen av oss är förstås enbart ”vänsterhjärnade” eller ”högerhjärnade”, vi använder alla hela hjärnan hela tiden. Vi kan ha en tendens, en vana, att oftare lita mer till den ena av dessa hjärnhalvor när det gäller att agera i världen, dvs antingen mer rationellt, metodiskt – vänster, eller mer intuitivt, konstnärligt – höger. Men i själva verket handlar det förstås alltid om ett samarbete. Och en mer vänsterhjärnebetonad process som skrivande handlar i själva verket om en konstant interaktion, likt en tennismatch, mellan bägge hjärnhalvor.

Ladda ner dokument

Ämnen