Må Bra begreppet

Behov av en ny livsstil – Må bra!
Artikel av Lars-Eric Uneståhl i Aktuell Friskvård

  • Vi har fått mer välfärd – men mindre välbefinnande
  • Vi har fått mer kunskap – men mindre kompetens
  • Vi har fått mer mediciner – men mindre hälsa
  • Vi har fått mer fritid – men mindre frihet
  • Vi har större hus – men mindre familjer
  • Vårt yttre har ökat i värde – men vårt inre har mindre av värden
  • Vi spenderar mer – men njuter mindre
  • Vi har utforskat den yttre rymden – men inte den inre
  • Vi har nått månen – men inte vår närmaste granne
  • Vi avskyr för mycket – och älskar för lite.

Det är inte för sent att välja en ny livsstil.

MÅ BRA begreppet är idag mer aktuellt än någonsin.
Behovet och önskan att må bra eller att må bättre finns idag inte bara hos ett litet fåtal i kris utan uttrycks aktivt av en majoritet av svenska folket.

Ladda ner dokument

Ämnen