Mental Träning och friskvård

Excellence för friskvård
Ett optimal, fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande

Excellence för Friskvård. Vi är i skrivande stund på väg till Kina för att på en världskongress i Psykologi prata om begreppet ”Excellence” i relation till det som vi mest arbetar med Mental Träning. Här är därför några tankar om hur Excellence skulle kunna relatera till begreppet Friskvård.

Artikel av Elene i Aktuell Friskvård Nr 4 Aug 2013

Ladda ner dokument

Ämnen