Krönika pilotprojekt golf, två decennier senare

Nästan två decennier har gått sedan vi gjorde det pilotförsök som nu ska upprepas i större skala och på ett mer vetenskapligt sätt.

Det har varit ett stort nöje att tillsammans med Olof Röhlander, Lars-Gunnar Solin och Michael Södermalm planera det projekt som just nu har startat.

Jag har blivit ombedd att under projektets gång skriva krönikor där jag tar upp de modeller, principer och erfarenheter. som låg bakom pilotförsöket och också utgör en grund för detta större projekt.

Tre golfrelaterade artiklar av Lars-Eric Uneståhl

Ladda ner dokument