PUMT – Personlig utveckling genom Mental Träning

Utbildningens huvudmål

Personlig utveckling genom Mental Träning / Mental Training Practitioner

Att ge dig kännedom om, insikt i och förståelse för

 • fördelen med en ständig utveckling och ett livslångt lärande
 • att livet ses som ett gör det själv projekt
 • att varje utvecklingsprocess börjar med insikten att du kan skapa din egen framtid
 • möjligheten att omprogrammera det förflutna
 • att motivation är livets kärna
 • att livskvalitet kan och måste skapas av var och en

Att visa dig hur du med systematisk mental träning kan nå

 • en avspänd effektivitet
 • bättre självförtroende och en ökad självkänsla
 • en ökad motivation som positivt påverkar prestation och hälsa
 • bättre koncetration och ökad kreativitet
 • en högre livskvalitet

Teori

Teorilektionerna består av filmer, träningsprogram, kurslitteratur och en kurspärm med instruktioner och övningsuppgifter. Utbildningen består också av ett antal utvärderande formulär som du skickar in till oss.

Praktik

I de praktiska övningarna ingår bland annat att systematisk träna me dhjälp av programmen för mental och fysisk avslappning/avspänning. Du ska också tillämpa dina färdigheter i ditt dagliga liv och redovisa dina erfarenheter via PM som du skickar in till oss.

Diplomering

Du erhåller ditt diplom när du slutfört samtliga delkurser och fått dina PM och övriga formulär godkända. Du kan också välja att bara läsa utbildningen för din egen skull utan att tentera av de olika delkurserna, men erhåller då inte något diplom

Kursupplägg

PUMT Personlig kompetensutveckling genom Mental Träning består av fyra delkurserna DK1, DK2, DK3 och DK4, som ger diplomering som Mental Training Practitioner.

Delkurs 1 - Mental Grundträning

Denna del utgör grunden för den mentala träningen och för din personliga utveckling. Här lär du dig avslappning, spänningsreglering och en avspänd effektivitet. Genom att sänka din grundspänning når du bättre resultat med mindre energiåtgång, du får en effektiv djupsömn och kan snabbt återhämta dig efter ansträngning. Du tränar också på att försätta dig i ett självhypnotiskt tillstånd med hjälp av ditt ”mentala rum”, en teknik som utgör basen för effektiva förändringar och alternativa kontrollsystem.

Delkurs 2 - Självbild och målbild

Kärnan i den personliga utvecklingen utgörs av framgångsfaktorerna SMAK (självbild, målbild, attityd och känsla). I denna delkurs arbetar du med att utveckla din självbild (något som många kursdeltagare upplevt som något av det bästa som hänt dem). Genom att arbeta med målbilder skapar du sedan attraktiva och meningsfulla livsmål och har nu kommit en bra bit på din livsresa.

Delkurs 3 - Mental Styrketräning

Mental träning och den positiva psykologin fokuserar på de oerhörda styrkor och fantastiska resurser som finns i varje människa. Att kunna byta fokus från svagheter och problem, till styrkor, lösningar och möjligheter innebär stora och ofta livsavgörande förändringar. Som mentalt stark får du en inre trygghet och säkerhet som också avlägsnar rädslan och oron för framtiden. Du vet att vad som än händer kommer du att klara det och stimuleras, istället för att blockeras av tuffa/höga målsättningar. Mental styrketräning ger dig teknikerna och metoderna för hur du kan växa och bli mentalt starkare.

Delkurs 4 - Livskvalitetsträning

Arbetslust och Livsglädje eller Livslust och Arbetsglädje är bland det allra viktigaste för att skapa ett bra liv. I denna avslutande delkurs kombineras arbetet och träningen inom dessa områden med en introduktion i det livslånga lärandet, där den viktigaste läroboken är livet självt.

Kursfakta

Kursform: Distansutbildning

Examineringsform: Diplomering

Kurslängd: 6-8 månader vid heltidsstudier.

Förkunskaper

Inga, detta är grundutbildningen i Mental Träning

Studietakt

Du läser delkurserna i din egen takt och har två år på dig att genomföra utbildningen.

Anmälan

Anmäl dig via Unestål Educations (Skandinaviska Ledarhögskolans) hemsida, eller kontakta oss på tel. 019-33 22 33, eller mail: info@unestal.se.

Kontakta oss

Mer information

  Vi kommer använda de personuppgifter du lämnar här för att kunna kontakta dig och genomföra vårt uppdrag. Vi kommer inte lämna ut dem till någon annan. Kontakta oss om du vill att vi tar bort dina uppgifter. Läs mer hur vi hanterar personuppgifter i vår dataskyddspolicy