Licensierad Mental Tränare

Utbildningens huvudmål

Licensierad Mental Tränare / Certified Mental Training Master

 • att fördjupa din teoretiska och praktiska kännedom om metoder för fortsatt egenutveckling
 • att utveckla de teoretiska förutsättningarna och praktiska resurserna för att du ska kunna leda andra människor till ett bättre privat- och arbetsliv
 • att kunna arbeta med enskilda individer, team och hela organisationer

Som mental tränare ska du kunna

 • informera på ett vetenskapligt och samtidigt intresseväckande sätt om den mentala träningens bakgrund, principer, uppbyggnad och tillämpningar.
 • metoder för att få andra människor motiverade till personlig utveckling.
 • metoder för att ”sälja dig själv” och det du har att säga (idéförsäljning).
 • metoder för personalutveckling.
 • lära ut avspänning, avslappning, avkoppling och självhypnos.
 • lära ut medvetandeförändringar genom kroppsorienterade metoder.
 • lära andra beteendeförändringar (rökning, vikt, sömn med mera).
 • lära andra hur de kan uppnå arbetsglädje, livsglädje och en hög livskvalitet.
 • se din mission som mental tränare utifrån visionen ”Utbildning och träning för en bättre värld”.

Teori

Teorilektionerna består av filmlektioner, träningsprogram på ljudfiler, kurslitteratur och en kurspärm med instruktioner och övningsuppgifter.

I varje delkurs finns också ett antal utvärderande formulär som du skickar in till oss och som vi ger dig feedback på. Du kommer att få tillgång till vår utbildningsplattform ”Coursio” där filmer, ljudspår samt tentamensformulär finns så att du enkelt kan komma åt dessa från dator, telefon eller padda.

Praktik

I de praktiska övningarna tränar du systematiskt både för egen del och i de uppgifter där du tränar andra.

Du ska tillämpa dina färdigheter i ditt yrkes- och privatliv och redovisa dina erfarenheter via PM som du skickar till oss och får feedback på.

Licensiering

Efter slutförd och godkänd utbildning erhåller du licens att arbeta yrkesmässigt som Mental Tränare.

Licensieringen innebär att du har rätt att använda dig av Skandinaviska Ledarhögskolans metodik för att träna eller utbilda andra inom mental träning. Licensieringen innebär också att du förbinder dig att följa och leva upp till Mentala Tränarförbundet Skandinaviens etiska riktlinjer och normer.

Du kan också välja att bara läsa denna utbildning för din egen skull utan att tentera av de olika delkurserna, men erhåller då inte något diplom eller licensiering.

Kursupplägg

Grundkursen Personlig Utveckling genom Mental Träning, PUMT, fokuserade på din egen personliga och mentala utveckling. Fortsättningskursen, Licensierad Mental Tränare, LMT, innebär att du ska utveckla kompetens för att hjälpa andra att utvecklas.

Delkurs 1 - Att lära att lära

I modern forskning om lärande talas allt oftare om lärandelärstilar och lärandeprocesser och allt mindre om  inlärning. I denna delkurs presenteras forskning och teorier om undervisningsmetoder som stimulerar och underlättar lärande. Pedagogiska metoder som Problembaserat lärande, Färdighetsbaserat lärande, Casemetodik, själv- och kamratvärderingar m.m. presenteras. Forskning visar också att män och kvinnor tenderar att se på kunskap och lärande på olika sätt, och därmed kan ha olika lärandestrategier, vilket presenteras i delkursen. Lärande avser att leda till kompetens.

Kursledare: Fil.dr. Pia Hellertz som skrivit en doktorsavhandling om kvinnors kunskapssyn och lärandestrategier.

Delkurs 2 - Excellent kommunikation

Delkursen ger dig instrument för att utveckla din kommunikationsförmåga och din förmåga att se andras sätt att kommunicera. Du kommer att upptäcka att bristande kommunikation leder till onödiga problem i relationer, både privat och i arbetslivet. Metoden Verbala Nycklar är ett instrument som innebär att du får träna på 24 olika språkmönster för att utmana, utveckla och hjälpa andra med deras kommunikation, men även att hjälpa dig själv.

KursledareElene Uneståhl, Lic. Mental Tränare, Certifierad ICNLP Master Trainer och ICC Coach tränare.

Delkurs 3 - Mental Träning i Teori och praktik

Den Mentala träningens 60-åriga historia och dess filosofi och världsbild samt den psykologiska forskning som lade grunden för Mental träning presenteras, bland annat forskningen inom hypnos och självhypnos. Som kursdeltagare får du pröva 80 olika Mentala träningsprogram. I delkursen diskuteras också likheter och skillnader mellan Mental Träning, Coaching, NLP, Mindfulness och Positiv Psykologi.

Kursledare: Fil.dr. Lars-Eric Uneståhl, skaparen av Mental träning

Delkurs 4 : MEA – Motivation, Effektivitet och Arbetsglädje

Delkursen är ett träningsprogram för utveckling av individer och organisationer som bygger på den Mentala träningens grundstruktur. Tyngdpunkten ligger på mål, målbilder och motivation samt på attityder och livskvalitet. Som kursdeltagare genomför du själv en MEA-kurs, där deltagarna får genomgå grundträning, självbildsträning och målbildsprogrammering och skapa sina mentala rum under din ledning.

Kursledare: Fil.dr. Lars-Eric Uneståhl

Kursfakta

Kursform: Distansutbildning

Examineringsform: Licensiering

Kurslängd: 8-10 månader vid heltidsstudier.

Förkunskaper

Slutfört grundkursen PUMT, steg 1 i Mental Träning

Studietakt

Du läser delkurserna i din egen takt och har två år på dig att genomföra utbildningen.

Anmälan

Anmäl dig via Unestål Educations (Skandinaviska Ledarhögskolans) hemsida, eller kontakta oss på tel. 019-33 22 33, eller mail: info@unestal.se.

Kontakta oss

för mer information om utbildningen

  Vi kommer använda de personuppgifter du lämnar här för att kunna kontakta dig och genomföra vårt uppdrag. Vi kommer inte lämna ut dem till någon annan. Kontakta oss om du vill att vi tar bort dina uppgifter. Läs mer hur vi hanterar personuppgifter i vår dataskyddspolicy