Självbild

Självbild – Den kan du stärka.

Tänk dig in i att någon lägger ut en ordinär planka på golvet och ber dig balansera på den breda planksidan tvärs över rummet. Tvekar du? Antagligen inte – uppgiften tillhör ju inte de svåraste här i livet. Sedan blir du ombedd att ta samma planka med dig upp över en 50 meter djup ravin och göra en exakt likadan balansakt. Hur reagerar du då? Troligtvis vägrar du.

Vad är egentligen skillnaden mellan dessa två situationer? Jo, att dina förväntningar på vad som ska hända har förändrats. I första fallet tänker du troligtvis ”det här var ju enkelt”. I andra fallet tänker du något i stil med ”detta är ju livsfarligt – jag kommer att trilla ner”.

Även om plankan är den samma så föreställer du dig den som ett problem. Dina negativa förväntningar är starkare än dina positiva. Om du trots allt skulle våga dig upp på plankan är risken för att du skulle falla ner dramatiskt mycket större när den ligger på 50 meters höjd än på platta golvet.

Detta är ett typexempel på att när det finns en konflikt mellan vilja och förväntan så vinner förväntan. Våra inre bilder styr vårt beteende långt starkare än vår medvetna vilja. De inre bilderna styrs av vårt undermedvetna. Det undermedvetna präglar också den uppfattning vi har av oss själva och de resurser vi tror oss ha. Vi skapar oss en föreställning om verkligheten som styr vårt handlande. Den bilden blir i sin tur så integrerad med vårt personlighet att vi inte kan skilja mellan orsak och verkan. Vi tror benhårt på vår egen självbild. När bilden är övervägande negativ får vi också selektiv och begränsad tro på våra egna resurser. Vi får dåligt självförtroende.

Din egen bild av dig själv och tilliten till dina resurser är det drivande i din personliga utveckling. Ett belysande exempel är att den som skryter och skrävlar mest om sig själv oftast har särskilt dåligt självförtroende. Den som däremot äger en god psykisk balans och är väl medveten om sina resurser behöver inte orda särskilt mycket om det. Gott självförtroende är något att sträva efter. Dess motsats heter självhävdelse och självförhärligande.

Du ska alltså lära dig att bli säker i tanken, att tänka seriöst och målmedvetet, istället för osäkert, ytligt pch påklistrat glättigt. Lägger du sedan till det faktum att ditt undermedvetna inte vet vad orden ”inte” och ”aldrig” betyder så förstår du säkert bättre vad det handlar om. I detta faktum ryms förklaringen till att man ska tänka positivt istället för negativt.

Med rätt insikter om hur du kan träna upp din mentala förmåga kommer du att kunna stärka ditt psyke och själv ta kontroll över ditt liv. Du kommer att kunna öka förmågan till att det händer fler positiva än negativa saker i din tillvaro. Du kommer att kunna möta svårigheterna med större styrka, så att de inte får en lika förödande effekt på ditt liv som tidigare. Du kommer att kunna sätta upp tydliga mål för hur du vill ha det i dina relationer med andra och i dittt arbete.

Du kommer att ta till dig livets främsta principer- att vi är skapade till att ständigt utvecklas så länge vi lever.