Mental avspänning

Mental avspänning – hur det fungerar.

Förmågan att koppla av mentalt betyder att du sänker den mentala spänningen ytterligare ett steg. Du blir fullständigt lugn och säker, omgivningen skärmas av så att störande ljud försvinner. Du öppnar dörrarna till ett alternativt tillstånd i medvetandet. De vanliga referensramarna läggs åt sidan för att bereda plats åt andra psykiska resurser. I detta tillstånd är det du som styr utvecklingen utan påverkan av yttre faktorer. Du skapar din egen verklighet.

Börja alltid den mentala avslappningsträningen med att dra några långa, djupa andetag. Anledningen är central – du måste lära dig att andas rätt från början. Oftast andas vi för ytligt – långt upp i bröstet – i stället för att dra andetagen långt ner i buken. Rätt andning är första steget till avslappning.

Några djupa andetag är alltså den enkla början för att koppla av mentalt. Fortsättningen på träningen tar hjälp av din förmåga att skapa inre bilder. De inre biler vi har – vår mentala föreställningsförmåga – påverkar oss otroligt starkt utan att vi är särskilt uppmärksamma på det.